Forside Kontakt Nyhedsbrev Links
Udskriv

Varmeværket tilbyder vores kunder at abonnenere på et tilslutningsanlæg med udeføler, hvorigennem vi leverer varme samt varmt brugsvand til ejendommens fordelingssystem.

 

Som noget nyt tilbyder vi nu at forestå installationsarbejdet. - Du kan således abonnere på tilslutningsanlægget efter to modeller som er beskrevet i "Aftale om tilslutningsanlæg" som kan hentes nedenfor.

Ved model A, overdrager ejeren energibesparelsen til Næstved Varmeværk.


Det årlige abonnement beregnes iht. gældende tarifblad, udfra ejendommens kvadratmeter som er oplyst i BBR

Eksempel på et tilslutningsanlæg kan ses på Varmeværket på Åderupvej 22-24, 4700 Næstved.


Nedenfor er en guide og et par videoklip med hjælp til indstillinger, vandpåfyldning mv.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.
 


Datablad for ejendom under 700 m2

 

Aftale om tilslutningsanlæg til eksisterende kunder

Servicebeskrivelse Model A - Varmemesterordning

Servicebeskrivelse Model B


Sådan fylder du vand på dit anlæg (Youtube-film):
Til vandpåfyldningen skal bruges en 1/2"-1/2" armeret slange (ca. 1/2 meter lang) og en 3/4"-1/2" forskruning der monteres på anlægget. Efter vandpåfyldning er foretaget SKAL den armerede slange afmonteres.

Indstilling af temperatur (videoklip):
Læs evt. lynguide inden du foretager ændringer.


Lynguide til div. indstillinger


 

Åderupvej 22-24 . 4700 Næstved . info@naestved-varme.dk . CVR 69995713
Tlf. 55 72 56 65 . Kontortid: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13