Forside Kontakt Nyhedsbrev Links
Udskriv

Varmeværket tilbyder vores kunder at abonnenere på et tilslutningsanlæg med udeføler, hvorigennem vi leverer varme samt varmt brugsvand til ejendommens fordelingssystem.

 

Som noget nyt tilbyder vi nu at forestå installationsarbejdet. - Du kan således abonnere på tilslutningsanlægget efter to modeller som er beskrevet i "Aftale om tilslutningsanlæg" som kan hentes nedenfor.

Ved model A, overdrager ejeren energibesparelsen til Næstved Varmeværk.


Det årlige abonnement beregnes iht. gældende tarifblad, udfra ejendommens kvadratmeter som er oplyst i BBR

Eksempel på et tilslutningsanlæg kan ses på Varmeværket på Åderupvej 22-24, 4700 Næstved.


Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os.
 Datablad for ejendom under 700 m2

 

Aftale om tilslutningsanlæg til eksisterende kunder

Servicebeskrivelse Model A - Varmemesterordning

Servicebeskrivelse Model BHjælp på Youtube:

Sådan fylder du vand på dit anlæg:
Til vandpåfyldningen skal bruges en 1/2"-1/2" armeret slange (ca. 1/2 meter lang) og en 3/4"-1/2" forskruning der monteres på anlægget. Efter vandpåfyldning er foretaget SKAL den armerede slange afmonteres.

Her bliver du guidet til at indregulere anlægget. Reguleringsventilen der sidder på vores modeller er en TPV-ventil.

 

Åderupvej 22-24 . 4700 Næstved . info@naestved-varme.dk . CVR 69995713
Tlf. 55 72 56 65 . Kontortid: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13