Forside Kontakt Nyhedsbrev Links
Udskriv
  
Vi vurderer løbende, hvilke nye områder der kan forsynes med fjernvarme. Der er 3 ting der afgør om et fjernvarmeprojekt gennemføres. For det første skal beboerne i et givent område efterspørge fjernvarmen, dernæst skal det indenfor en rentabel økonomisk ramme være teknisk muligt at forsyne området og sidst men ikke mindst skal Næstved Kommune udlægge området til fjernvarme.

Processen starter ved at en af disse 3 parter tager initiativet. Næstved Varmeværk vurderer om området kan fjernvarmeforsynes inden for en økonomisk rentabel ramme. Derefter undersøges efterspørgslen efter fjernvarme i området ved at den enkelte ejer skal indgå en bindende aftale om leverance af fjernvarme. Opnås der inden for den fastsatte tidsfrist en tilslutningsprocent på minimum 40, udarbejder Næstved Varmeværk et projektforslag til godkendelse i Næstved Kommune.

Myndighedsbehandlingen og udfærdigelse af detailprojekt tager ca. 12 måneder, hvorefter anlægsarbejdet kan starte.
Åderupvej 22-24 . 4700 Næstved . info@naestved-varme.dk . CVR 69995713
Tlf. 55 72 56 65 . Kontortid: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13