Forside Kontakt Nyhedsbrev Links
Udskriv
  
Grimstrupvej, Maglemølle mv.

Opdatering 8. januar 2018: Dansk Gas Distribution (DGD) har desværre valgt at klage over Kommunens godkendelse af 28. november 2017 og indbragt sagen for Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet skal nu bruge noget tid for at behandle sagen, hvor længe vides ikke, men det betyder at vi ikke kan tilbyde fjernvarme i området i 2018. Vi håber at kunne tilbyde det i 2019, men det afhænger af om Næstved Kommunes godkendelse af fjernvarmeprojektet stadfæstes af Energiklagenævnet i 2018.

Vi har sendt breve ud til de berørte ejendomme.


Klage fra DGD

Se Kommunens afgørelse

VVM screeningsafgørelsen
Vi havde ved udgangen af marts 2017 opnået tilstrækkelig tilmelding til at tilbyde fjernvarme i et område i Grimstrup: Grimstrupvej, Karrebækvej, Maglemølle, Præstemarken, Skellet, Toldbodgade, Vestre Kaj, Østre Mellemkaj, Vestre Mellemkaj, Fabriksvej, Brombærvej, Hindbærvej, Ryttervej, Sandageren, Sandholmsvej, Slåenvej, Solbærvej, Bådebyggervej, Jasminvej, Magnoliavej, Spiræavej og Syrenvej.Vi har afholdt informationsmøder i området hhv. den 25. januar og 2. marts 2017 - nedenfor kan ses de slides der er fremvist på sidstnævnte møde.


Herunder kan du hente aktuelt materiale:


Fjernvarmeleveringsaftale

Opsigelse af gasaftale

Tidsplan (som den skulle have forløbet)

Ofte stillede spørgsmål

Tarifblad

Kort over området

Slides fra det afholdte informationsmøde 2. marts 2017

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til projektet.
Åderupvej 22-24 . 4700 Næstved . info@naestved-varme.dk . CVR 69995713
Tlf. 55 72 56 65 . Kontortid: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13