Forside Kontakt Nyhedsbrev Links
Udskriv

Velkommen til vores side, hvor du kan læse lidt om, hvem der er ansat på værket og, hvad vi beskæftiger os med.
 

 

Administration:


Merete Davidsen
Bogholder og din kontakt hvis der er spørgsmål til acontorater, flytte- og årsopgørelser, aftaler om betaling mv.
Beskæftiger sig endvidere med bogføring, afstemning, betalinger, lønninger, budgetopfølgning, regnskab mv.

Karina Finne
Bogholder og din kontakt hvis der er spørgsmål til acontorater, flytte- og årsopgørelser, aftaler om betaling mv.
Beskæftiger sig endvidere med bogføring, afstemning, betalinger, lønninger, budgetopfølgning, regnskab mv.

Tove Hansen
Kontorassistent. Tove er tit den første du møder ved henvendelse til værket, da det er hende, der besvarer dit telefonopkald og sidder i receptionen når du henvender dig personligt. Tove beskæftiger sig bl.a. med bogholderi, ajourfører vores hjemmeside og er vores sekretær.
        
Katrine Bredkjær
Kontorassistent, din kontakt hvis der er spørgsmål til acontorater, flytte- og årsopgørelser, aftaler om betaling mv.

Hanne Hansen
Administrationschef. Tager sig af de mere overordnede ting såsom budget, regnskab, IT, lønninger og andre administrative opgaver.


 
 

Måler-/serviceafdeling:


Arne Ulstrup
Kundechef. Tager sig af de mere overordnede ting i kundeafdelingen, som IT-systemer, tiltag og udvikling samt nye større projekter/kunder der skal tilsluttes.

Thomas Hansen
Kundekonsulent. Thomas holder styr på målerparken og foretager kontrol af fjernaflæsning og kontakter dig, hvis dit forbrug ser forkert ud. Thomas holder også øje med din afkøling.

Erik Olsen
Servicetekniker. Du møder typisk Erik i dit hjem i forbindelse med service på målere og installationer. Erik syner ligeledes de nyinstallerede anlæg og tilslutningsanlæg og vil kunne aflægge dig et besøg ved dårlig afkøling.
 

Jakob Søndergaard
Servicetekniker. Du møder typisk Jakob i dit hjem i forbindelse med service på målere og installationer. Jakob syner ligeledes de nyinstallerede anlæg og tilslutningsanlæg og vil kunne aflægge dig et besøg ved dårlig afkøling.
 
 

Drift:


Gert Jensen
Projektleder og souschef.


Flemming Dideriksen
Driftsassistent, som du også typisk møder i eller ved dit hjem i forbindelse med installation af stikledninger og ved ledningsbrud.
 
Erik Enevoldsen
Driftsassistent.

Kim Aage Rasmussen
Driftsassistent.

Jacob Nielsen
Driftsassistent.

Henrik Frydensberg Hansen
Driftsassistent.

De fem driftsassistenter står for den daglige drift af værkerne. Det er også driftsassistenterne som betjener dig, hvis du ringer til vores vagttelefon uden for værkets normale åbningstid.

 
Helen Nedergaard
Teknisk assistent. Har styr på, hvor fjernvarmeledningerne er gravet ned, så har du behov for at kende ledningernes nøjagtige placering, kan du kontakte Helen.

 


Direktion:


Jens Andersen
Direktør. Har som direktør det overordnede tekniske og økonomiske ansvar. 
 

 

Åderupvej 22-24 . 4700 Næstved . info@naestved-varme.dk . CVR 69995713
Tlf. 55 72 56 65 . Kontortid: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13