Forside Kontakt Nyhedsbrev Links
Udskriv


Ministerier / Styrelser:

Energistyrelsen www.ens.dk

Energitilsynet

www.energitilsynet.dk
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen www.kfst.dk
Transportministeriet www.trm.dk
Miljøministeriet www.mim.dk
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet www.kebmin.dk

 

 

Foreninger / Fonde mv.:

 
Foreningen Dansk Fjernvarme www.danskfjernvarme.dk
Fjernvarmens serviceordning www.fjr-ordning.dk
Fjernvarme - Danmarks største miljøbevægelse www.fjernvarme.info
SparEnergi www.sparenergi.dk
   

Sammenligning priser:

 
Varmeværkers priser på fjernvarme www.energitilsynet.dk
Oliepriser - oliebranchen www.oliebranchen.dk
Energitjenesten Sjælland www.energitjenesten.dk
   

Klage:

 
Ankenævnet på energiområdet www.energianke.dk
   

Diverse:

 
Danske love www.retsinformation.dk
Næstved Kommune vedr. varme www.naestved.dk
Spar penge og CO2

www.1tonmindre.dk

 


Åderupvej 22-24 . 4700 Næstved . info@naestved-varme.dk . CVR 69995713
Tlf. 55 72 56 65 . Kontortid: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13