Forside Kontakt Nyhedsbrev Links
UdskrivVarmeværket holder iht. vedtægternes §7 ordinær generalforsamling hvert år i september måned.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 uger, ved skriftlig indbydelse til hver enkelt andelshaver med angivelse af dagsordenen.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2. Ekstraordinære generalforsamling den 7. februar 2018 Referat  -  de nye vedtagne vedtægter findes i menuen "Vedægter" ude til venstre

1. Ekstraordinære generalforsamling den 17. januar 2018 Referat  Vedtægtsændringer  Forklarende skrivelse

Ordinær generalforsamling den 26. september 2017:
Referat Bestyrelsens beretning Slides

Ordinær generalforsamling den 27. september 2016:
Referat Bestyrelsens beretning

Ordinær generalforsamling den 22. september 2015:
Referat Bestyrelsens beretning

Ordinær generalforsamling den 30. september 2014:
Referat Bestyrelsens beretning Redegørelse for over-/underdækning

Ordinær generalforsamling den 24. september 2013:
Referat Bestyrelsens beretning

Ordinær generalforsamling den 25. september 2012:
Referat  Bestyrelsens beretning Tilbud om vekslerunit

2. Ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2012 Referat

1. Ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2012 Referat

Ordinær generalforsamling den 28/9-2011:
Referat  Bestyrelsens beretning

Ekstraordinær generalforsamling den 18/8-2011 Referat

Åderupvej 22-24 . 4700 Næstved . info@naestved-varme.dk . CVR 69995713
Tlf. 55 72 56 65 . Kontortid: Mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-13